• B532邮政箱

B532邮政箱

型号 : B532

外径:561*344*263mm
内径:535*310*255mm
底部:480*291*230mm
容量:38L

相关产品

物流周转,AB5314,双色物流箱

物流周转,AB5314,双色物流箱

物流周转,AB7412,双色物流箱

物流周转,AB7412,双色物流箱

物流周转,AB6416,双色物流箱

物流周转,AB6416,双色物流箱

物流周转,BS3336,双色物流箱

物流周转,BS3336,双色物流箱

物流周转,B520,妙妙箱2号

物流周转,B520,妙妙箱2号

物流周转,AB6413,双色物流箱

物流周转,AB6413,双色物流箱